EHBO bij Energieparticipatie is een initiatief van Maya van der Steenhoven in samenwerking met Paul de Ridder en Yme Gorter van Waai Impact Agency.

Maya van der Steenhoven, zet zich al sinds 1998 in voor de energietransitie en sinds 2012 steeds meer vanuit de gedachte dat deze transitie alleen maar lukt door participatie van bewoners. Heeft ruime ervaring met participatieve trajecten en lokale initiatieven. Maya heeft op dit vlak meerdere publicaties op haar naam staan. Haar leukste project is de recente afronding van een transparante vergelijkende procedure op zoek naar een warmtepartner door en voor lokale bewoners.

Waai Impact Agencyhelpt organisaties met het vergroten van hun sociale impact. Sinds 2016 maakt Waai zich hard voor het centraal zetten van de beleving van burgers bij de energietransitie. In 2017 publiceerde Waai samen met #VANGASLOS een advies voor een empathische opstelling van gemeenten. Waai staat voor een oprechte ontvankelijke houding van alle betrokken partijen. Want alleen op deze manier zal de burger zich een volwaardig partner voelen.

website: waai.nl

Wij staan voor een transparant proces en heldere communicatie bij burgerparticipatie in de energietransitie.

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging. Dit jaar moeten de Regionale energiestrategieën worden afgerond en de warmtetransitievisies worden opgeleverd. Zowel de strategie als de visie betekenen een enorme impact op de leef en woonruimte van bewoners. Het is dus belangrijk dat deze processen goed gebruik maken van participatie.

Participatie wordt vaak verward met consultatie. Of participatie wordt gezien als een methode om meer draagvlak te genereren. Deze aanvliegroute van participatie leidt echter niet tot het gewenste effect. Participatie is een manier om tot betere en meer gedragen oplossingen te komen. Dit betekent dat zowel communicatie, transparantie als interactie vanaf het begin van belang is.

EHBO Spiegelsessie

Waai en Maya van der Steenhoven hebben de handen in één geslagen omdat zij merkten dat hun kennis over energietransitie en participatie complementair is aan elkaar. En dat kennis hierover vaak niet bij gemeenten of adviseurs die zich richten op de meer technische kant van de transitie aanwezig is. Terwijl die laatste wel zeer veel relevante ondersteuning kunen bieden aan deze processen.

Daarom hebben we in EHBO bij energieparticipatie gekozen voor een “hit en run” aanpak. Je kunt ons inhuren om kort te spiegelen op je aanpak, een brainstorm voor ideeen en leren van de door ons geselecteerde goede voorbeelden/best practises uit het veld.

Contact

Meer weten?

Neem contact met info@particibeter.nl of bel naar 070 204 2555

Contact